foto, film en geschiedenis van Nuth vroeger

dinsdag 19 juli 2011

3. GEMEENTELIJKE FUNCTIONARISSENNa de schets van het gemeentelijk bestuur volgen nu  lijsten van burgemeesters, wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en gemeente-ontvangers van Nuth uit de periode 1800-1941 en Vaesrade uit de periode 1800-1821, voor zover althans bekend.

Bij Nuth is 1941 als eindjaar genomen voor de wethouders en raadsleden omdat, na de bezetting van Nederland door de Duitsers in mei 1940, de werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders en die van de gemeenteraad met ingang van 1 september 1941 moesten blijven rusten; hun bevoegdheid ging ingevolge verordening no. 152/1941 van de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied over op de burgemeester. Bij sommige raadsleden uit het 1e kwart van de 19e eeuw treft men het begin en/of eindjaar van hun zittingsperiode tussen haakjes aan; dit wil zeggen dat het begin en/of eindjaar niet bekend is en dat zij in het tussen haakjes geplaatste jaar voor het eerst en/of laatst voorkomen als raadslid in de nog bewaard gebleven archiefbescheiden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten